• หน้าหลัก
  • บทความ
  • "ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ครูและมิตรที่ดีของชาวไทย" จาก Nebraska สู่บ้านหนองตื่น

"ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ครูและมิตรที่ดีของชาวไทย" จาก Nebraska สู่บ้านหนองตื่น

วิภาวดี โก๊ะเค้า, วรินกานต์ ศรีชมภู | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากวงเสวนาที่ทำให้เห็นว่าอาจารย์คายส์ รักและทุ่มเทกับงานมานุษยวิทยา พร้อมที่จะเสียสละตัวเองอยู่เสมอ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพลังของ “แรงบันดาลใจ” ที่ถูกส่งต่อไปยังมิตรสหายเสมอมา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า, วรินกานต์ ศรีชมภู. (2565). "ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ครูและมิตรที่ดีของชาวไทย" จาก Nebraska สู่บ้านหนองตื่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=361

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า, วรินกานต์ ศรีชมภู. ""ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ครูและมิตรที่ดีของชาวไทย" จาก Nebraska สู่บ้านหนองตื่น". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=361>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, วรินกานต์ ศรีชมภู, 2565. ""ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ ครูและมิตรที่ดีของชาวไทย" จาก Nebraska สู่บ้านหนองตื่น", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=361 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.15 MB