ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา

ดอกรัก พยัคศรี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านบทความ “เมื่อข้าพเจ้าโดนหัดลูกเสือ” คุณปัญญา ฤกษ์อุไร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับสมญานามว่า “ผู้ว่านักเขียน” ในฐานข้อมูลหนังสือเก่าชาวสยาม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2565). ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=349

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=349>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2565. "ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=349 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 501.23 KB