มานุษยวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ Michel Foucault and Foucauldian Anthropology

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักวิชาการในทวีปอเมริกาเหนือชื่นชมและให้ความสนใจในงานเขียนของฟูโกต์เป็นอย่างมาก ในขณะที่นักมานุษยวิทยาฝรั่งเศสกลับมองฟูโกต์เป็นเพียงนักปรัชญา ที่มีความคิดที่แปลกแยกและไม่น่าเชื่อถือ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ Michel Foucault and Foucauldian Anthropology. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=340

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ Michel Foucault and Foucauldian Anthropology". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=340>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ Michel Foucault and Foucauldian Anthropology", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=340 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 332.84 KB