“สมี” คำโบราณกับความหมายที่เปลี่ยนไป

ดอกรัก พยัคศรี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้เขียนเคยเห็นคำว่า "สมี" ในเอกสารโบราณอยู่บ่อยๆ เป็นคำใช้เรียกพระสงฆ์ หรือพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ไม่เคยพบว่ามีความหมายอย่างอื่นหรือความหมายที่เป็นผู้ต้องปาราชิกเหมือนในปัจจุบัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2565). “สมี” คำโบราณกับความหมายที่เปลี่ยนไป. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=338

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "“สมี” คำโบราณกับความหมายที่เปลี่ยนไป". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=338>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2565. "“สมี” คำโบราณกับความหมายที่เปลี่ยนไป", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=338 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 395.67 KB