มานุษยวิทยาอีโรติก และผัสสะบนเรือนร่าง Erotic Anthropology and Body Sensuality

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาที่อธิบายผัสสะทางร่างกายและอารมณ์ของเซ็กส์ยังมีอยู่จำกัด การวิเคราะห์เซ็กส์ของมนุษย์ นำไปสู่การเปิดเผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำและมายาคติที่มีต่ออารมณ์ทางเพศของมนุษย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาอีโรติก และผัสสะบนเรือนร่าง Erotic Anthropology and Body Sensuality. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=337

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาอีโรติก และผัสสะบนเรือนร่าง Erotic Anthropology and Body Sensuality". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=337>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาอีโรติก และผัสสะบนเรือนร่าง Erotic Anthropology and Body Sensuality", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=337 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 346.76 KB