เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้ปกครองอาจมองว่าโซเชียลมีเดียดูอันตรายและเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ ในชีวิตของเด็กวัยรุ่นและลูกหลานของตน แต่ตัวของวันรุ่นเองกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2565). เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=336

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=336>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2565. "เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=336 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 387.27 KB