• หน้าหลัก
  • บทความ
  • การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ดิจิทัล เขียนโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ดิจิทัล เขียนโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วรินกานต์ ศรีชมภู | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนผู้อ่านเข้าใจคำว่าพื้นที่ไซเบอร์-ดิจิทัล และเริ่มเจาะลึกลงในแต่ละประเด็น ในเรื่องของอัตลักษณ์และร่างเสมือนจริงในพื้นที่ไซเบอร์-ดิจิทัล ชุมชนและประสบการณ์ในพื้นที่ไซเบอร์-ดิจิทัล

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วรินกานต์ ศรีชมภู. (2565). การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ดิจิทัล เขียนโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=332

MLA

วรินกานต์ ศรีชมภู. "การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ดิจิทัล เขียนโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=332>

HARVARD

วรินกานต์ ศรีชมภู, 2565. "การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ดิจิทัล เขียนโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=332 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 420.24 KB