10 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สืบต่องานคราฟท์จากมรดกภูมิปัญญา

ปณิตา สระวาสี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เปิดมุมมองใหม่ต่อพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ในฐานะพื้นที่ทางสังคมที่สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมทั้ง “สิ่งของ” ที่จับต้องได้ และ “ความรู้” ที่จับต้องไม่ได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปณิตา สระวาสี. (2565). 10 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สืบต่องานคราฟท์จากมรดกภูมิปัญญา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=327

MLA

ปณิตา สระวาสี. "10 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สืบต่องานคราฟท์จากมรดกภูมิปัญญา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=327>

HARVARD

ปณิตา สระวาสี, 2565. "10 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สืบต่องานคราฟท์จากมรดกภูมิปัญญา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=327 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.46 MB