• หน้าหลัก
  • บทความ
  • เขาน้อย-เขาแดงแห่งคาบสมุทรสทิงพระ: คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย

เขาน้อย-เขาแดงแห่งคาบสมุทรสทิงพระ: คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ข้อมูลที่ช่วยให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเขาน้อยและเขาแดงในคาบสมุทรสทิงพระ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. (2565). เขาน้อย-เขาแดงแห่งคาบสมุทรสทิงพระ: คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=325

MLA

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. "เขาน้อย-เขาแดงแห่งคาบสมุทรสทิงพระ: คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=325>

HARVARD

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2565. "เขาน้อย-เขาแดงแห่งคาบสมุทรสทิงพระ: คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=325 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.43 MB