• หน้าหลัก
  • บทความ
  • อำนาจในสัมพันธบท: มานุษยวิทยาของสื่อ ภาษา และเรื่องแต่ง Intertexuality: Anthropology of Media, Language and Texts

อำนาจในสัมพันธบท: มานุษยวิทยาของสื่อ ภาษา และเรื่องแต่ง Intertexuality: Anthropology of Media, Language and Texts

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความหมายของสรรพสิ่งมิได้เกิดขึ้นโดยคำเรียก ภาษามิใช่ผู้กำหนดความหมาย หากแต่การตีความของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมคือสิ่งที่บ่งชี้ความหมาย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). อำนาจในสัมพันธบท: มานุษยวิทยาของสื่อ ภาษา และเรื่องแต่ง Intertexuality: Anthropology of Media, Language and Texts. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=322

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "อำนาจในสัมพันธบท: มานุษยวิทยาของสื่อ ภาษา และเรื่องแต่ง Intertexuality: Anthropology of Media, Language and Texts". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=322>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "อำนาจในสัมพันธบท: มานุษยวิทยาของสื่อ ภาษา และเรื่องแต่ง Intertexuality: Anthropology of Media, Language and Texts", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=322 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 440.77 KB