พิพิธภัณฑ์ในภาวะสงคราม

ปณิตา สระวาสี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บาดแผลของสงครามทำให้พิพิธภัณฑ์เผชิญความท้าทายทางอาชีพ ทั้งต้องรักษามรดกวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้ พร้อมกับต้องรับมือกับความเสี่ยงและหายนะของชีวิตของผู้คน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปณิตา สระวาสี. (2565). พิพิธภัณฑ์ในภาวะสงคราม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=320

MLA

ปณิตา สระวาสี. "พิพิธภัณฑ์ในภาวะสงคราม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=320>

HARVARD

ปณิตา สระวาสี, 2565. "พิพิธภัณฑ์ในภาวะสงคราม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=320 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 370.45 KB