• หน้าหลัก
  • บทความ
  • “วานรศึกษา” (Primate Studies”) สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย บรรณาธิการ

“วานรศึกษา” (Primate Studies”) สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย บรรณาธิการ

อนันต์ สมมูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รวมบทความเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับลิงในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทั้งเนื้อเรื่องและมุมมอง เช่น วิวัฒนาการของคนกับลิง การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับลิง และลิงกับระบบนิเวศ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อนันต์ สมมูล. (2565). “วานรศึกษา” (Primate Studies”) สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=310

MLA

อนันต์ สมมูล. "“วานรศึกษา” (Primate Studies”) สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย บรรณาธิการ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=310>

HARVARD

อนันต์ สมมูล, 2565. "“วานรศึกษา” (Primate Studies”) สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย บรรณาธิการ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=310 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 416.24 KB