• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มานุษยวิทยาของภูตผี วิญญาณ และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Anthropology and the studies of Ghost and Paranormal Activity)

มานุษยวิทยาของภูตผี วิญญาณ และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Anthropology and the studies of Ghost and Paranormal Activity)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาที่เสนอการมองผีและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ต่างออกไป การตรวจสอบการมีอยู่ของความเป็นอื่น ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ตามประสบการณ์เกี่ยวกับความจริงของคนที่เกี่ยวข้อง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาของภูตผี วิญญาณ และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Anthropology and the studies of Ghost and Paranormal Activity). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=309

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาของภูตผี วิญญาณ และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Anthropology and the studies of Ghost and Paranormal Activity)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=309>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาของภูตผี วิญญาณ และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Anthropology and the studies of Ghost and Paranormal Activity)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=309 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 125.04 KB