• หน้าหลัก
  • บทความ
  • วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ในพื้นที่ความรุนแรง (Methodology and Ethnography in Space of Violence)

วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ในพื้นที่ความรุนแรง (Methodology and Ethnography in Space of Violence)

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักมานุษยวิทยาอาจตกอยู่ในสนามการศึกษาที่เป็นพื้นที่ที่มีประเด็นของความขัดแย้ง/รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทำงานใน ‘สนามของความขัดแย้ง/รุนแรง หรือ สนามที่อันตราย’

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ในพื้นที่ความรุนแรง (Methodology and Ethnography in Space of Violence). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=307

MLA

สัมพันธ์ วารี. "วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ในพื้นที่ความรุนแรง (Methodology and Ethnography in Space of Violence)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=307>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "วิธีวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ในพื้นที่ความรุนแรง (Methodology and Ethnography in Space of Violence)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=307 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 555.36 KB