อาลัย ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes)

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ศมส. แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ศ.ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ผู้บุกเบิก และวางทิศทางการศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรมในไทยและเอเชียอาคเนย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. (2565). อาลัย ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=304

MLA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. "อาลัย ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=304>

HARVARD

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์, 2565. "อาลัย ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=304 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 952.16 KB