วิธีวิทยาแบบติดตาม (Following Method)

ชัชชล อัจนากิตติ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การชักชวนให้นักมานุษยวิทยาสร้างสรรค์วิธีการทำงานภาคสนาม ที่ไม่ใช้ทฤษฎีหรือวิธีวิจัยที่แข็งทื่อ แต่สร้างวิธีการทำงานขึ้นมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2565). วิธีวิทยาแบบติดตาม (Following Method). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=303

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "วิธีวิทยาแบบติดตาม (Following Method)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=303>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2565. "วิธีวิทยาแบบติดตาม (Following Method)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=303 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 318.2 KB