• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มายาคติพลังงาน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ

มายาคติพลังงาน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้ขมวดประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อมมานำเสนอให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายจากการใช้ประโยคถาม-ตอบ สั้นๆ มีภาพประกอบแทนคำอธิบาย และมีคำถามให้ร่วมหาคำตอบ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2565). มายาคติพลังงาน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=302

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "มายาคติพลังงาน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=302>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2565. "มายาคติพลังงาน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และสุณีย์ ม่วงเจริญ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=302 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 762.02 KB