มานุษยวิทยาโลกิยนิยม (Anthropology of Secularism)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในทางมานุษยวิทยา โลกิยนิยมคือการเติบโตของอำนาจรัฐและการเสื่อมอำนาจของศาสนา ความเชื่อทางศาสนาสามารถปรับวิธีการใหม่ให้ดำรงอยู่ในแบบแผนการดำเนินชีวิตในโลกสามัญได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาโลกิยนิยม (Anthropology of Secularism). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=301

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาโลกิยนิยม (Anthropology of Secularism)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=301>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาโลกิยนิยม (Anthropology of Secularism)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=301 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 376.19 KB