• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มานุษยวิทยานิเวศ: พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง / อรัญญา ศิริผล

มานุษยวิทยานิเวศ: พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง / อรัญญา ศิริผล

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอแนวคิดข้อถกเถียงที่สำคัญต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในประเด็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2565). มานุษยวิทยานิเวศ: พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง / อรัญญา ศิริผล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=300

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "มานุษยวิทยานิเวศ: พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง / อรัญญา ศิริผล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=300>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2565. "มานุษยวิทยานิเวศ: พัฒนาการ แนวคิดและข้อถกเถียง / อรัญญา ศิริผล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=300 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 453.73 KB