นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ โสภารัตน์ จารุสมบัติ

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือที่จะพาผู้อ่านทำความเข้าใจความสำคัญของนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ (ไม่) ใหม่แต่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย ขยะพลาสติก ป่าไม้ถูกทำลาย จนถึงหาฝุ่น PM 2.5

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2565). นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ โสภารัตน์ จารุสมบัติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=295

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ โสภารัตน์ จารุสมบัติ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=295>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2565. "นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม/ โสภารัตน์ จารุสมบัติ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=295 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 512.32 KB