• หน้าหลัก
  • บทความ
  • กลุ่มจารึกเสาหลักเส้นคลองภาษีเจริญ - ดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มจารึกเสาหลักเส้นคลองภาษีเจริญ - ดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาคร

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช | 13 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สภาพภูมิประเทศของสมุทรสาครเป็นที่ลุ่มต่ำในเขตลุ่มน้ำท่าจีน ที่อยู่ตอนล่างสุดของที่ราบภาคกลาง ตอนล่าง (the Lower Central Plain) เหตุนี้ เมืองสมุทรสาคร จึงมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นจุดเชื่อมโยง ทั้งการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง บางกอก กับ หัวเมือง ทางภูมิภาคตะวันตก มาตั้งแต่ครั้งอดีต

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช. (2560). กลุ่มจารึกเสาหลักเส้นคลองภาษีเจริญ - ดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=28

MLA

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช. "กลุ่มจารึกเสาหลักเส้นคลองภาษีเจริญ - ดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาคร". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=28>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, นัทกฤษ ยอดราช, 2560. "กลุ่มจารึกเสาหลักเส้นคลองภาษีเจริญ - ดำเนินสะดวก ในจังหวัดสมุทรสาคร", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=28 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.91 MB