30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กับการสะท้อนความรู้สู่สังคม

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 4 พฤศจิกายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

30 ปีที่ผ่านมา คุณรู้จักศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้อย่างไร จากหนังสือ, ฐานข้อมูล, ห้องสมุด, นักมานุษยวิทยา, เสวนา หริอบรรยาย แต่ไม่ว่าคุณจะรู้จักเราได้อย่างไร เราขอขอบคุณที่คุณติดตามเราและถ้าคุณยังไม่รู้จักเรา บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับศมส. ได้ไม่มากก็น้อย การทำความเข้าใจบทบาทของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) ในช่วงสามทศวรรษ ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ จะเป็นการมองศูนย์ฯ ในฐานะองค์กรที่สร้างความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่นักมานุษยวิทยาได้ไปศึกษาสังคมไทย มีประเด็นและโจทย์ที่ท้าทายแตกต่างกันไป ความรู้ที่ศมส. ได้ผลิตและเผยแพร่ต่อสังคมในช่วงที่ผ่านมา อาจช่วยให้เข้าใจบทบาทของนักมานุษยวิทยาและบทาทของศูนย์ฯ ได้พอสมควร การพัฒนาให้เติบโตต่อไปในอนาคตก็จำเป็นต้องมองย้อนการทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นว่าความรู้แบบไหนที่สังคมไทยยังขาด จำเป็นต้องเรียนรู้ และศูนย์ฯ จะทำหน้าที่ผลิตความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร ในการเข้าสู่ปีที่ 30 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการมานุษยวิทยา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มานุษยวิทยา ภายใต้แนวคิด "มานุษยวิทยาสาธารณะ"

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). 30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กับการสะท้อนความรู้สู่สังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=278

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กับการสะท้อนความรู้สู่สังคม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=278>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กับการสะท้อนความรู้สู่สังคม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=278 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.71 MB