• หน้าหลัก
  • บทความ
  • 11 วัตถุวัฒนธรรม ในประเพณีกินผัก: เรื่องของการถือศีล การกินผัก และการบูชาเทพเจ้า ของชุมชนศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต

11 วัตถุวัฒนธรรม ในประเพณีกินผัก: เรื่องของการถือศีล การกินผัก และการบูชาเทพเจ้า ของชุมชนศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต

ปณิตา สระวาสี | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เราขอส่งท้ายเทศกาลกินเจ ด้วยบทความ ที่จะชวนทุกคนมารู้จัก ประเพณีกินเจ หรือประเพณีกินผักให้มากขึ้น ผ่านวัตถุสิ่งของ 11 ชิ้น ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง จังหวัดภูเก็ต ที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในชุมชน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปณิตา สระวาสี. (2564). 11 วัตถุวัฒนธรรม ในประเพณีกินผัก: เรื่องของการถือศีล การกินผัก และการบูชาเทพเจ้า ของชุมชนศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=275

MLA

ปณิตา สระวาสี. "11 วัตถุวัฒนธรรม ในประเพณีกินผัก: เรื่องของการถือศีล การกินผัก และการบูชาเทพเจ้า ของชุมชนศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=275>

HARVARD

ปณิตา สระวาสี, 2564. "11 วัตถุวัฒนธรรม ในประเพณีกินผัก: เรื่องของการถือศีล การกินผัก และการบูชาเทพเจ้า ของชุมชนศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=275 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.74 MB