• หน้าหลัก
  • บทความ
  • สิทธิชุมชน : สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

สิทธิชุมชน : สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

วิภาวดี โก๊ะเค้า | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชวนอ่านหนังสือ สิทธิชุมชน: สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เขียนโดย อภิชาติ ใจอารีย์ หนังสือที่ชวนให้ผู้อ่านทบทวน ตรวจสอบแนวคิด พัฒนาการของนิยาม และความหมายของ “สิทธิชุมชน” เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางสังคมจากการออกมาการเรียกร้องสิทธิของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถกะเทาะเปลือกเพื่อให้เห็น “สิทธิชุมชนอย่างแท้จริง”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. (2564). สิทธิชุมชน : สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=250

MLA

วิภาวดี โก๊ะเค้า. "สิทธิชุมชน : สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=250>

HARVARD

วิภาวดี โก๊ะเค้า, 2564. "สิทธิชุมชน : สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=250 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 562.84 KB