อัฟกานิสถาน

จรรยา ยุทธพลนาวี | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือ “อัฟกานิสถาน” เขียนโดย กวี จงกิจถาวร และคณะ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักประเทศอัฟกานิสถานและสถานการณ์ในประเทศ ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 รวมถึงการเข้าสู่สงครามที่ถูกเรียกว่า “ปราบปรามการก่อการร้าย” จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่การสู้รบในประเทศอัฟกานิสถานยังคงดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน จนท้ายที่สุด รัฐบาลอัฟกานิสถานได้กลับมาพ่ายแพ้ให้แก่กองกำลังทาลีบัน หรือ ตาลีบัน ภายหลังจากที่กองทัพของสหรัฐอเมริกาได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). อัฟกานิสถาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=248

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "อัฟกานิสถาน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=248>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "อัฟกานิสถาน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=248 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 577.23 KB