Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 19

ญาดา ช่วยชำแนก | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พ่อสอนหนูมาตลอดว่า “เราเป็นพี่ต้องดูแลน้อง” ประโยคสั้นๆที่ทำให้ผู้หญิงคนนึงรับมือกับสถานการณ์ต่างๆภายในครอบครัว ในวันที่เสียพ่อไปแล้วเธอกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องจัดการกับเรื่องภายในบ้าน แม้กระทั่งตอนนี้ในถานการณ์โควิด-19 เราอยากชวนคุณไปอ่านเรื่องราวของอรนุช พี่คนโตที่เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวผู้ต้องคอยจัดการกับสถานการณ์ที่พลิกผันของตัวเองและครอบครัว ใน Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 19

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ญาดา ช่วยชำแนก. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 19. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=244

MLA

ญาดา ช่วยชำแนก. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 19". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=244>

HARVARD

ญาดา ช่วยชำแนก, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 19", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=244 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 364.95 KB