การเมืองและชาตินิยมแห่งวัคซีน (Vaccine Nationalism)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ รวบรวมการจัดการความต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงจากทั่วโลก พร้อมตีแผ่การขาดแคลนและแย่งชิงวัคซีน สะท้อนปัญหา “ชาตินิยมวัคซีน” (Vaccine Nationalism) โดยมีการเมืองอยู่เบื้องหลัง พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาและข้อสังเกตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่นักวิทยาศาสตร์ต้องแสวงหาการทดลองใหม่ๆ ในการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อให้วิธีการป้องกันและรักษาโรคมีทางเลือกที่หลากหลายและไม่ถูกชี้นำโดยบริษัทข้ามชาติที่มีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). การเมืองและชาตินิยมแห่งวัคซีน (Vaccine Nationalism). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 25 มกราคม 2565, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=228

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "การเมืองและชาตินิยมแห่งวัคซีน (Vaccine Nationalism)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 25 มกราคม 2565 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=228>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "การเมืองและชาตินิยมแห่งวัคซีน (Vaccine Nationalism)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=228 [ค้นคืนเมื่อ 25 มกราคม 2565]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 416.55 KB