Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8

ชัยวัฒน์ อหันทริก | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“โครงการจากภาครัฐ แต่ละโครงการที่รัฐบาลทำขึ้นมา หนูไม่ได้เข้าร่วมเลย ควรมีความคิดการจัดการในการแก้ไขปัญหาโควิดมากกว่านี้ ควรทำให้แต่ละโครงการเข้าถึงได้ทุกคน ไม่ใช่ให้เขามานั่งรอข้ามวัน ข้ามคืนเพื่อรอได้สิทธิ์ที่เหมือนชิงโชคว่าจะได้มั้ย และแต่ละโครงการที่คิดมา เหมือนไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน” อ่านเรื่องราวของ สิริมาดา ที่กล่าวถึง ความหวังที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและข้อคิดเห็นเรื่องโครงการเยียวยาของรัฐ ใน Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8 อ่านเพิ่ม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=219

MLA

ชัยวัฒน์ อหันทริก. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=219>

HARVARD

ชัยวัฒน์ อหันทริก, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=219 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 384.78 KB