รักนวลสงวนสิทธิ์

จรรยา ยุทธพลนาวี | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

จรรยา ยุทธพลนาวี พาผู้อ่านไปทำความรู้จักหนังสือ “รักนวลสงวนสิทธิ์” ของ ภาวินี บุนนาค ย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ผู้หญิงในสังคมไทยเริ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเองได้ช่วงไหน มีคดีความ ฎีกา หรือกรณีคดีพิพาทอย่างไรบ้าง ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ของตนเองได้จริงหรือไม่ แต่ละกรณีจบลงเช่นไร และผู้หญิงหลุดพ้นจากค่านิยมชายเป็นใหญ่อย่างยาวนานในสังคมได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวในยุคสมัยนั้น และชวนคิดต่อไปว่าพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยเมื่อร้อยปีก่อน นำมาสู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงไทยในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตได้ในทิศทางใด

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). รักนวลสงวนสิทธิ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=216

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "รักนวลสงวนสิทธิ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=216>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "รักนวลสงวนสิทธิ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=216 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 370.95 KB