ตำรายาแก้โรคลมต่าง ๆ

วชรพร อังกูรชัชชัย, ดอกรัก พยัคศรี | 13 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

(สิ)ทธิการิย ท่านกล่าวในไว้ กองธาตุทั้ง ๔ ย่อมมีแก่บุคคลทั้งหญิงชายเมื่อจะเป็นโ (รค) [ลบเลือน] (ต่า)ง ๆ นาก็อาศัย แก่กินอาหารพิษจึงเป็นโทษ ธาตุนั้นก็แปลไปเป็นต่างๆ . . [ลบเลือน] ก็ให้ (รง) เป็นฟอง ลางทีก็ให้ท้องขึ้นมักเสียดแทงแน่นหน้าอก นอนไม่หลับ . .[ชำรุด] . วนตาม(หัวเนา) ลางทีให้ปวดมวน ลางทีให้ปวดเป็นลูกเพราะวาโย ลางทีให้ร้อนท …ไม่หลับอาศัยแก่ธาตุเตโชกำเริบจึงเป็น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วชรพร อังกูรชัชชัย, ดอกรัก พยัคศรี. (2560). ตำรายาแก้โรคลมต่าง ๆ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=21

MLA

วชรพร อังกูรชัชชัย, ดอกรัก พยัคศรี. "ตำรายาแก้โรคลมต่าง ๆ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=21>

HARVARD

วชรพร อังกูรชัชชัย, ดอกรัก พยัคศรี, 2560. "ตำรายาแก้โรคลมต่าง ๆ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=21 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 3.84 MB