Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 1

พงศกร เจนในเมือง | 31 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เราทนไม่ได้ที่รายได้จะหายไปครึ่งหนึ่ง เราพยายามค้นหาทักษะความสามารถของตัวเอง ว่ามีอะไรที่เราจะนำมาสร้างรายได้ได้บ้าง ซึ่งเราเป็นคนชอบทำอาหาร จึงลองโพสต์ Facebook ขายขนมจีนน้ำยาปู โดยเป็นสูตรที่ทำกินกันเองอยู่แล้วในครอบครัว ก็ได้รับความสนใจดี มีลูกค้าออร์เดอร์มาเยอะมาก กลายเป็นว่าเดือนนั้นเรามีรายได้จากการขายขนมจีนน้ำยาปูเกินครึ่งของเงินเดือนที่หายไป จนเมื่อกลับไปทำงานเหมือนเดิม แต่ลูกค้าของเราก็ยังคงออร์เดอร์ขนมจีนน้ำยาปูมาไม่ขาดสาย มันจึงกลายเป็นอาชีพเสริมของเราไปโดยปริยาย อ่านเรื่องราวของ ธมนวร สนธิเรื่องราวการปรับตัวหารายได้ในระบาดโควิดระลอกที่ 3 จากพนักงานบริษัทที่มีรายได้มั่นคงมาสู่การเป็นแม่ค้าขนมจีนน้ำยาปูและแม่ค้าขนมไทย ใน #Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 1

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พงศกร เจนในเมือง. (2564). Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=201

MLA

พงศกร เจนในเมือง. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 1". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=201>

HARVARD

พงศกร เจนในเมือง, 2564. "Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 1", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=201 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 386.53 KB