ระบาดวิทยา...สีพาสเทล

บำเพ็ญ ไชยรักษ์ | 27 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ระบาดวิทยาสีพาสเทล ชวนผู้อ่านไปฟังประสบการณ์เข้าพื้นที่เก็บภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในชุมชนหรือพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานป้องกันและคุ้มครองโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา และนครนายก ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายงานการแพร่กระจายเชื้อมาจากแหล่งกระจายโรคใหญ่คือจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่การระบาดระลอกสองของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ฉายภาพให้เห็นความหลากหลายทั้งพื้นที่ ผู้คน สถานการณ์ และบริบทการสัมพันธ์กันของผู้คนในสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เห็นแง่มุมของทั้งรัฐและคนตัวเล็กตัวน้อย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

บำเพ็ญ ไชยรักษ์. (2564). ระบาดวิทยา...สีพาสเทล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=200

MLA

บำเพ็ญ ไชยรักษ์. "ระบาดวิทยา...สีพาสเทล". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=200>

HARVARD

บำเพ็ญ ไชยรักษ์, 2564. "ระบาดวิทยา...สีพาสเทล", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=200 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.45 MB