สมุทรสาครก่อนนอนคืนนี้

บำเพ็ญ ไชยรักษ์ | 19 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในช่วงแรกเริ่มของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองที่ตลาดกุ้ง สมุทรสาคร เป็นช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและผู้คนในสมุทรสาคร รวมถึงในสังคมอย่างเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดความเข้าใจที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับการระบาด กับภาพของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหลายแห่งในสมุทรสาคร การจัดบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติงานให้ทั่วถึงในพื้นที่การระบาด และยังได้เห็นส่วนร่วมในการฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันของเจ้าหน้าที่และกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ในส่วนหนึ่งนี้เอง ช่างภาพจากโครงการคลังภาพถ่ายทางมานุษยวิทยา ได้ลงพื้นที่สมุทรสาครและเก็บภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ใช้ในการศึกษา รับมือ กับสถานการณ์โรคระบาดได้อีกในอนาคต และเกิดการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานในสนามร่วมกับผู้คนในสมุทรสาครผ่านบทความ สมุทรสาครก่อนนอนคืนนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

บำเพ็ญ ไชยรักษ์. (2564). สมุทรสาครก่อนนอนคืนนี้. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=199

MLA

บำเพ็ญ ไชยรักษ์. "สมุทรสาครก่อนนอนคืนนี้". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=199>

HARVARD

บำเพ็ญ ไชยรักษ์, 2564. "สมุทรสาครก่อนนอนคืนนี้", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=199 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.78 MB