มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ Intangible heritage and the museum

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 19 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือ มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม เล่มนี้ เป็นการแปลมาจากหนังสือ Intangible Heritage and the Museum: New Perspectives on Cultural Preservation เขียนโดย ดร. มาริเลน่า อลิวิซาโต (Marilena Alivizatou) ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพหรือจับต้องไม่ได้ โดยมีผู้แปลสามท่าน คือ เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และภัทรภร ภู่ทอง หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพเพียงไม่กี่เล่มที่มีในท้องตลาด และเป็นหนังสือที่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านมรดกวัฒธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ หรือผู้ที่ทำงานด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์...ไม่ควรพลาด!! หากอ่านรีวิวแล้วสนใจซื้อหนังสือเล่มนี้ สั่งซื้อได้ที่ SAC Shop https://www.sac.or.th/main/th/publication/index

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2564). มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ Intangible heritage and the museum. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=198

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ Intangible heritage and the museum". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=198>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2564. "มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ Intangible heritage and the museum", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=198 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 528.07 KB