7 ปีหนังสือคนทำพิพิธภัณฑ์ ย้อนมองความคิด คนทำพิพิธภัณฑ์

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | 13 พฤษภาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปี พ.ศ. 2557 หรือเมื่อ 7 ปีมาแล้ว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เก็บข้อมูลพัฒนาเป็นต้นฉบับหนังสือ คนทำพิพิธภัณฑ์ เปิดมุมมองของคนทำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น เสียง ที่เล่าโดยผู้ปฏิบัติเองที่ได้พูดถึงเส้นทางการทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กาลเวลาผ่านไป พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย บางแห่งยังทำงานอย่างเข้มข้น บางแห่งปิดตัวถาวร คนทำพิพิธภัณฑ์มีอายุมากขึ้น บ้างประสบปัญหาสุขภาพ บ้างย้ายไปทำงานที่อื่น หรือมีความสนใจอื่นไปแล้ว หรือแม้แต่บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว ยิ่งทำให้เห็นว่า เวลา ยังคงเป็นข้อท้าทายสำคัญในเรื่องอนุรักษ์และสืบสาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. (2564). 7 ปีหนังสือคนทำพิพิธภัณฑ์ ย้อนมองความคิด คนทำพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=197

MLA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. "7 ปีหนังสือคนทำพิพิธภัณฑ์ ย้อนมองความคิด คนทำพิพิธภัณฑ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=197>

HARVARD

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์, 2564. "7 ปีหนังสือคนทำพิพิธภัณฑ์ ย้อนมองความคิด คนทำพิพิธภัณฑ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=197 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.95 MB