เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

ปุญญิศา เปล่งรัศมี | 28 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปชมงานศิลปะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงโปรดการวาดรูปตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งภาพดอกไม้ ผลไม้ และทิวทัศน์ ภาพวาดจากบทกวีจีน ตลอดจนภาพการ์ตูนช้าง สุนัข และสัตว์อื่นๆ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสีน้ำมัน สีเทียน หรือสีน้ำ พระองค์ทรงมีทั้งพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ ทรงเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ พระอารมณ์ขันและความน่ารัก ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์มีเอกลักษณ์ในแบบพระองค์เอง และทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้หนึ่งที่มีศิลปะในหัวใจ นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะได้ทราบด้วยว่าพระองค์ทรงโปรดการวาดภาพใดมากที่สุด ติดตามได้ในบทความ เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปุญญิศา เปล่งรัศมี. (2564). เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=195

MLA

ปุญญิศา เปล่งรัศมี. "เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=195>

HARVARD

ปุญญิศา เปล่งรัศมี, 2564. "เพลินเส้นสีฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=195 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 2.47 MB