ต้นภูฟ้า

ดอกรัก พยัคศรี | 28 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศมส. ชวนผู้อ่านไปทำความรู้จัก ร้านภูฟ้า ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ ผ้า กระเป๋า เครื่องจักสาน อาหาร แชมพู และผลิตภัณฑ์จากภาพฝีพระหัตถ์ เช่น เสื้อเชิ้ตโปโล เสื้อยืด แก้วน้ำ สมุดโน้ต ฯลฯ จากความใส่พระทัยของพระองค์ที่มีความปรารถนาให้ประชาชนพ้นจากความยากลำบากอันเนื่องจากความยากจน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่รวมเอาทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และตัวตนของผู้คนในท้องถิ่นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะได้เรียนรู้ความหมายและที่มาการก่อตั้งร้านภูฟ้าที่กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดอกรัก พยัคศรี. (2564). ต้นภูฟ้า. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=194

MLA

ดอกรัก พยัคศรี. "ต้นภูฟ้า". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=194>

HARVARD

ดอกรัก พยัคศรี, 2564. "ต้นภูฟ้า", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=194 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 620.62 KB