กรมสมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | 22 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความสนพระทัยต่องานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเสมอมา สร้างความปลาบปลื้มใจให้คนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ นักวิชาการ ศมส. จึงขอนำบทสัมภาษณ์ชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเล่าสู่กันฟัง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. (2564). กรมสมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=193

MLA

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. "กรมสมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=193>

HARVARD

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์, 2564. "กรมสมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=193 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 627.4 KB