ท่องไปในโลกกว้างกับพระราชนิพนธ์ มนต์รักทะเลใต้

ธัญญานันท์ วราภิพงศ์ | 21 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะทะเลใต้ เรื่อง มนต์รักทะเลใต้ เป็นพระราชนิพนธ์ชวนท่องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของเพื่อนมนุษย์ซึ่งอยู่ใกล้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอย่างละเอียดเท่าใดนัก เริ่มจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ สู่ปาปัวนิวกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เรื่องราว เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี รู้จักประเทศเหล่านี้มากขึ้นจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สามารถนำไปอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าก็ได้เช่นกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธัญญานันท์ วราภิพงศ์. (2564). ท่องไปในโลกกว้างกับพระราชนิพนธ์ มนต์รักทะเลใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=191

MLA

ธัญญานันท์ วราภิพงศ์. "ท่องไปในโลกกว้างกับพระราชนิพนธ์ มนต์รักทะเลใต้". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=191>

HARVARD

ธัญญานันท์ วราภิพงศ์, 2564. "ท่องไปในโลกกว้างกับพระราชนิพนธ์ มนต์รักทะเลใต้", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=191 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 361.42 KB