ชวนเที่ยว 5 พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

ปณิตา  สระวาสี | 9 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เนื่องในเดือนแห่งมรดกวัฒนธรรม ปณิตา สระวาสี ชวนผู้อ่านไปท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ 5 แห่ง ที่มีความหลากหลายทั้งข้าวของจัดแสดง เนื้อหา เรื่องราว การเล่า และภูมิภาค แต่ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราว วิถีชีวิต ของผู้คน เชื่อมโยงไปถึงธรรมชาติและเรื่องราวส่วนพระองค์ที่น่าสนใจ เป็นพระราชดำริที่ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน ไปชมเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ตามแนวพระราชดำริ ทั้ง 5 แห่ง อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิยาเจ้า พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์บัว และพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ พระตำหนักบ้านสวนปทุม ในบทความ ชวนเที่ยว 5 พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปณิตา  สระวาสี. (2564). ชวนเที่ยว 5 พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=190

MLA

ปณิตา  สระวาสี. "ชวนเที่ยว 5 พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=190>

HARVARD

ปณิตา  สระวาสี, 2564. "ชวนเที่ยว 5 พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=190 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.4 MB