ชวนอ่านพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ

จรรยา ยุทธพลนาวี | 9 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

จรรยา ยุทธพลนาวี บรรณารักษ์ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) พาผู้อ่านไปรู้จักกับหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีรวบรวมให้บริการในห้องสมุดอย่างหลากหลาย ทั้งพระราชนิพนธ์วรรณกรรม พระราชนิพนธ์ปาฐกถา พระราชนิพนธ์จากการเดินทาง และพระราชนิพนธ์จากประสบการณ์ โดยบทความแนะนำพระราชนิพนธ์นี้ ได้ยกมาเล่าให้ฟัง 5 เล่ม ได้แก่ นิทานโกหกเยอรมัน ศิลปะจีน แก้วจอมแก่น/แก้วจอมซน ฟื้นภาษาได้อาหาร และไทยทำไทยกินกับข้าวฝรั่ง และเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นโอกาสดีที่ห้องสมุด ศมส. ทดลองขยายเวลาเปิดบริการถึง เวลา 19.00 น. ผู้อ่านที่สนใจสามารถมาทดลองใช้บริการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ได้เช่นกัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). ชวนอ่านพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=189

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ชวนอ่านพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=189>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "ชวนอ่านพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=189 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.09 MB