กินเหล้า เท่ากับบาป ? : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติวัฒนธรรม

พงศกร เจนในเมือง | 9 เมษายน 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เมื่อเทศกาลสงกรานต์ย่างเข้ามาถึง การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่หรือกลุ่มนักดื่ม ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถจะมีให้เห็นมากมาย ทั้งโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดต่างๆ และการตักเตือน ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในห้วงเวลาที่เรียกว่า 7 วันอันตราย พงศกร เจนในเมือง เขียนบทความ กินเหล้า เท่ากับบาป ? : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติวัฒนธรรม เพื่อแสดงถึงประวัติศาสตร์ย่อมๆ ของการดื่มสุราในวัฒนธรรมโลกมาถึงวัฒนธรรมไทย พร้อมกับชวนคิดเกี่ยวกับวิวาทะระหว่างนักดื่มกับหน่วยงานรัฐบางแห่ง ว่าตราบใดที่การดื่มเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางกลุ่ม หรือคำสอนของศาสนา ตลอดจนยึดโยงกับความเชื่อของวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิวาทะของสองฝ่ายก็คงดำเนินต่อไปราวกับเส้นขนาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พงศกร เจนในเมือง. (2564). กินเหล้า เท่ากับบาป ? : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=188

MLA

พงศกร เจนในเมือง. "กินเหล้า เท่ากับบาป ? : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติวัฒนธรรม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=188>

HARVARD

พงศกร เจนในเมือง, 2564. "กินเหล้า เท่ากับบาป ? : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติวัฒนธรรม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=188 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 642.69 KB