ภาพแห่งความทรงจำ Covid-19 ประเทศไทย 2563

วราภรณ์ ภูมลี | 29 มีนาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ภาพวาดโควิด-19 14 เรื่องราว ที่ วราภรณ์ ภูมลี ถ่ายทอดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คู่ขนานไปกับความรู้สึกและประสบการณ์ตรงในช่วงที่ตนเองถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ในช่วงที่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย เป็นการเดินทางที่สวนกระแสกับความหวาดกลัว เห็นบรรยากาศทางสังคมที่ไม่ปกติในสถานที่ต่างๆ นำมารวบรวมโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด 14 เรื่องราว ทำให้เห็นทางออกของปัญหาและมีกำลังใจในการต่อสู้อีกครั้ง อ่านเพิ่มในบทความ ภาพแห่งความทรงจำ Covid-19 ประเทศไทย 2563 เขียนโดยวราภรณ์ ภูมลี

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วราภรณ์ ภูมลี. (2564). ภาพแห่งความทรงจำ Covid-19 ประเทศไทย 2563. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=183

MLA

วราภรณ์ ภูมลี. "ภาพแห่งความทรงจำ Covid-19 ประเทศไทย 2563". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=183>

HARVARD

วราภรณ์ ภูมลี, 2564. "ภาพแห่งความทรงจำ Covid-19 ประเทศไทย 2563", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=183 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 3.53 MB