คนนอก

สิรินยา วัฒนสุขชัย | 24 มีนาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ทำไมกลับบ้านไม่ได้ ถอดประสบการณ์ตรงในการเดินทางกลับบ้าน ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ในกลุ่มประเทศยุโรปและทั่วโลกในช่วงการระบาดโควิดในเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งวิพากษ์มาตรการอันล่าช้า ไม่ชัดเจน และยุ่งยากของรัฐ ที่เรียกร้องให้คนไทยที่จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าประเทศผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ พร้อมกับแสดงใบรับรองแพทย์และเอกสารยืนยันตัวบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศต้นทาง มาตรการดังกล่าวส่งผลให้คนไทยนับหมื่นติดค้างอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกนับเดือน เหตุการณ์นั้นทำให้คนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศตกอยู่ในฐานะของคนนอก ในบทความวิจัยเรื่อง คนนอก โดย สิรินยา วัฒนสุขชัย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิรินยา วัฒนสุขชัย. (2564). คนนอก. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=182

MLA

สิรินยา วัฒนสุขชัย. "คนนอก". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=182>

HARVARD

สิรินยา วัฒนสุขชัย, 2564. "คนนอก", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=182 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 821.95 KB