• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

อโนมา สอนบาลี | 5 มีนาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อโนมา สอนบาลี ได้ทำการศึกษาประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อฉายประสบการณ์ของฟรีแลนซ์จำนวน 8 ราย ที่ทำงานสร้างสรรค์ทั้งช่างภาพ ช่างภาพวิดีโอ กราฟิกดีไซน์เนอร์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดการโครงการศิลปะร่วมสมัย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และตัวแทนจากกลุ่มสหภาพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ภาคีศิลปะร่วมสมัย กอดคอสู้ Covid) ว่าต้องเผชิญกับการเลื่อนงานอย่างไม่มีกำหนด หรือบางรายต้องถูกยกเลิกงาน ทำให้ต้องหันไปหารายได้ทางอื่นบ้างก็เกี่ยวกับทักษะที่มี เช่น การใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการหารายได้ หรือบางรายต้องผันตัวไปทำงานที่ไม่ตรงกับทักษะแต่ทำให้มีเงินเลี้ยงชีพได้เพียงค่าแรงขั้นต่ำ เช่น ขับ Grap Bike เป็นต้น ซึ่งในส่วนของนโยบายรัฐ เช่น โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ทำให้กลุ่มฟรีแลนซ์รู้สึกกังวล ไม่มั่นคงต่อวิชาชีพ จนถึงแปลกแยกอย่างมาก เพราะไม่มีการระบุฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้อย่างชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น เหล่าฟรีแลนซ์ได้ร่วมกันหาทางออกโดยการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อกอดคอสู้ Covid-19 ซึ่งแม้ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด แต่พวกเขาก็สามารถต่อรองหรือตรวจสอบกับระบบบางอย่างในสังคมได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อโนมา สอนบาลี. (2564). ประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=178

MLA

อโนมา สอนบาลี. "ประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=178>

HARVARD

อโนมา สอนบาลี, 2564. "ประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=178 [ค้นคืนเมื่อ 28 มกราคม 2565]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 588.37 KB