• หน้าหลัก
  • บทความ
  • นัยนามแห่งอิสลาม: บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี เขียนโดย สุชาติ เศรษฐมาลินี

นัยนามแห่งอิสลาม: บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี เขียนโดย สุชาติ เศรษฐมาลินี

ปริยฉัตร เวทยนุกูล | 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือ นัยนามแห่งอิสลาม : บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี อาจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี ได้เขียนขึ้นจากมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นคนมุสลิมที่เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวและชุมชนที่เคร่งศาสนา ผนวกกับความเป็นนักมานุษยวิทยาที่มีความสามารถในการวิจัย เป็นหนังสือที่บรรจุเอาไว้ด้วยความรู้เกี่ยวกับชาวมุสลิมและศาสนาอิสลาม ทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจต่อชีวิตความคิด และความเชื่อของชาวมุสลิม ช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น และหากเกิดความขัดแย้งใดๆ ขึ้น ก็จะทำให้มองเห็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. (2564). นัยนามแห่งอิสลาม: บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี เขียนโดย สุชาติ เศรษฐมาลินี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=169

MLA

ปริยฉัตร เวทยนุกูล. "นัยนามแห่งอิสลาม: บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี เขียนโดย สุชาติ เศรษฐมาลินี". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=169>

HARVARD

ปริยฉัตร เวทยนุกูล, 2564. "นัยนามแห่งอิสลาม: บทสำรวจคำสอนอิสลาม ว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี เขียนโดย สุชาติ เศรษฐมาลินี", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=169 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 487.63 KB