เข้าใจ ความรุนแรง ในมุมมองม็อบฮ่องกง

ชัชชล อัจนากิตติ | 13 มกราคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ปลายปี 2563 เกิดการชุมนุมของคนหนุ่มสาวในไทยซึ่งผู้อ่านน่าจะพอรู้รายละเอียดอยู่บ้าง จึงทำให้ผู้เขียนบทความ เข้าใจ ความรุนแรง ในมุมมองม็อบฮ่องกง ที่ผู้อ่านกำลังจะอ่านต่อไปนี้ ให้ความสนใจต่อ ความรุนแรง มีคำนิยามที่เหมือนจะกระจ่างชัดหากค้นหาความหมายโดยทั่วไป แต่ในทางมานุษยวิทยา ความรุนแรง มีคำนิยามเฉพาะของมันตามบริบท สัปดาห์นี้ ชัชชล อัจนากิตต นักวิชาการศมส. จึงได้ค้นหานิยามของ ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นคู่กันกับการชุมนุมหรือการประท้วง ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เน้นไปที่ม๊อบฮ่องกง โดยเทียบเคียงกับการประท้วงในไทยช่วงปลายปี 2563 และหวังว่าบันทึกเล็กๆ ชิ้นนี้จะชวนให้เราลองหันมาพิจารณาการนิยามความรุนแรง/ไม่รุนแรง รวมถึงปฏิบัติการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างมีพลวัตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกลับมาย้อนคิดถึงสถานการณ์ที่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหม่กำลังปรากฏขึ้นในสังคมไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชัชชล อัจนากิตติ. (2564). เข้าใจ ความรุนแรง ในมุมมองม็อบฮ่องกง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=165

MLA

ชัชชล อัจนากิตติ. "เข้าใจ ความรุนแรง ในมุมมองม็อบฮ่องกง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=165>

HARVARD

ชัชชล อัจนากิตติ, 2564. "เข้าใจ ความรุนแรง ในมุมมองม็อบฮ่องกง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=165 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 318.63 KB