• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์  | 13 มกราคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในวารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ชวนเปิดพื้นที่เกี่ยวกับสงครามแห่งเชื้อโรคกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้มุมมองมาร์กซิสในการอธิบาย ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ซึ่งธนวัฒน์ ปัญญานันท์ รีวิวเกี่ยวกับบทความนี้ไว้ว่า หน้าที่ในการปกป้องประชากรในประเทศไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นผลมาจากวาทกรรมสุขภาพดี ที่โครงสร้างสังคมส่วนบนประกอบสร้างขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ . (2564). ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=164

MLA

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ . "ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=164>

HARVARD

ธนาวัฒน์ ปัญญานันท์ , 2564. "ทุนนิยมโลกของการแพทย์สมัยใหม่กับการปลุกเสกชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เขียนโดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=164 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 476.5 KB