ความรู้เรื่องเมืองไทย เล่มที่ 2 ความเป็นคนไทย

จรรยา ยุทธพลนาวี | 28 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความเป็นคนไทย เป็นบทความส่งท้ายซีรีส์ความเป็นไทย หนังสือที่มีให้บริการในห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่รอให้ผู้อ่านมาร่วมหาคำตอบว่า คนไทยมาจากไหน หรือ คนไทยหรือเปล่า ซึ่งเหล่าบรรณารักษ์ของเราได้สรุปสาระสำคัญของหยังสือแต่ละเล่มไว้ในรูปแบบบทความขนาดสั้นแล้ว ซึ่งความเป็นคนไทยเล่มสุดท้ายนี้ รวบรวมการใช้ข้อมูลในมิติที่หลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา นิเวศวิทยา ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ จากนักวิชาการแต่ละศาสตร์ อาทิ สุด แสงวิเชียร เสมอชัย พูลสุวรรณ นิธิ เอียวศรีวงศ์ รวมถึง Ruth Benedict และ John Embree ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยแง่มุมทางประวัติศาสตร์เพียงลำพังอย่างที่ผ่านมา จึงชวนผู้อ่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในบทความนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2563). ความรู้เรื่องเมืองไทย เล่มที่ 2 ความเป็นคนไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=160

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ความรู้เรื่องเมืองไทย เล่มที่ 2 ความเป็นคนไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=160>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2563. "ความรู้เรื่องเมืองไทย เล่มที่ 2 ความเป็นคนไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=160 [ค้นคืนเมื่อ 5 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 585.69 KB