วัฏจักรเกษตรกรรมกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทย

ตรงใจ หุตางกูร | 21 ธันวาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

วันขึ้นปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว หลายคนอาจเคยสงสัยว่าใครกันที่เป็นผู้กำหนดห้วงเวลาแห่งเดือนและจุดเริ่มต้นของปีใหม่ แล้วใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ที่จะกำหนดวันนั้น ที่สำคัญแต่ละวัฒนธรรมจะมีวันขึ้นปีใหม่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาวตะวันตก จีน อินเดีย และไทย คำตอบที่ทุกคนคุ้นเคยคงมีเกณฑ์เกี่ยวกับจันทรคติ สุริยคติ และสุริยจันทรคติ แต่บทความนี้แตกต่างออกไป วัฏจักรเกษตรกรรมกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทย ผลงานของ ดร.ตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการศมส. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ได้คลี่ให้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทยโดยใช้วัฏจักรเกษตรกรรม ย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมตั้งคำถามชวนถกเถียงไว้อีกด้วย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร. (2563). วัฏจักรเกษตรกรรมกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=159

MLA

ตรงใจ หุตางกูร. "วัฏจักรเกษตรกรรมกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=159>

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร, 2563. "วัฏจักรเกษตรกรรมกับเกณฑ์เริ่มต้นปีใหม่ในวัฒนธรรมไทย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=159 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 475.42 KB